לו"ז האירוע


6:00 – פתיחת שערים במתחם העסקים עזריאלי חולון
7:00 – הזנקה 10 ק"מ
7:45 – הזנקה 5 ק"מ
8:30 – הזנקה 3 ק"מ
9:15 – טקס מנצחים


Cut off time - סגירת המסלול לריצה
 10 ק"מ – 1:45
 5 ק"מ – 0:50
 3 ק"מ – 0:35